Qualtrics is een online enquêtetool waarmee u (complexe) enquêtes kunt maken voor uw onderzoek. Qualtrics beschikt over verschillende vraagsoorten, vertakkingslogica en de mogelijkheid om resultaten te exporteren naar statistische software zoals SPSS. Universiteit Leiden heeft een licentie voor Qualtrics. Wetenschappelijk personeel en  studenten kunnen Qualtrics kosteloos gebruiken. Via het Qualtricsdomein van Universiteit Leiden kunt u gewoon inloggen met uw ULCN-gegevens.

Snel van start

  • Beschermingsmaatregelen door uzelf te treffen

    Wanneer u – als onderzoeker of student – met persoonsgegevens werkt heeft u de verantwoordelijkheid om de privacy van uw respondenten optimaal te beschermen. Naast de beveiligingsmaatregelen waarover Qualtrics standaard beschikt dient u zelf de nodige beschermingsmaatregelen te treffen. Qualtrics biedt afdoende mogelijkheden om AVG-compliant te kunnen werken.

  • Privacy statement en AVG (GDPR) compliancy

    In het privacy statement en de pagina Qualtrics & GDPR Compliance verklaart Qualtrics hoe ze privacygegevens beschermt. Qualtrics beschermt de data optimaal en volgens de meest geavanceerde standaarden. Hiermee voldoet Qualtrics aan de eisen van de AVG (GDPR).

  • Verwerkersovereenkomst

    Universiteit Leiden heeft een verwerkersovereenkomst met Qualtrics. Daarin zijn de eisen vastgelegd die de universiteit aan Qualtrics stelt inzake de bescherming van persoonsgegevens.