Over Qualtrics

Met Qualtrics kunt u allerlei soorten (complexe) online enquêtes en formulieren opzetten, afnemen en verwerken. Qualtrics beschikt over verschillende vraagsoorten, vertakkingslogica en de mogelijkheid om resultaten te exporteren naar statistische software zoals SPSS.

Qualtrics account

Inloggen op Qualtrics kan via:
https://leidenuniv.eu.qualtrics.com (log in met uw ULCN-account).
Wanneer u voor de eerste keer inlogt wordt automatisch een Qualtrics account aangemaakt. U kunt daarna meteen aan de slag.

Enquête maken

Uitgebreide informatie over het maken en afnemen van enquêtes vind u op de Qualtrics website.

Privacybescherming

VERWerkersovereenkomst

Universiteit Leiden heeft een verwerkersovereenkomst met Qualtrics. Daarin zijn de eisen vastgelegd die de universiteit aan Qualtrics stelt inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Privacy statement

In het privacy statement verklaart Qualtrics hoe privacygegevens worden beschermd.

AVG (GDPR) compliancy

Quatrics voldoet aan de eisen van de AVG (GDPR) en biedt gebruikers de mogelijkheid om AVG-compliant te werken.
>> Qualtrics & GDPR Compliance

Beschermingsmaatregelen door uzelf te treffen

Wanneer u als onderzoeker of student met persoonsgegevens werkt dient u zelf ook beveiligingsmaatregelen te nemen.