Het beheer van onderzoeksdata is een onmisbaar onderdeel van uw onderzoek. Datamanagement omvat het creëren, opslaan, beveiligen, onderhouden, beschikbaar maken, archiveren en langdurig bewaren van onderzoeksdata. Datamanagement is van essentieel belang voor de kwaliteit, veiligheid, vertrouwelijkheid en transparantie van het onderzoek.

Datamanagement bevordert de integriteit en verhoogt de impact van het onderzoek. Ook zorgt datamanagement ervoor dat de onderzoeksdata in de toekomst kunnen worden hergebruikt en dat aan in- en externe eisen wordt voldaan.

Een goed datamanagement voorkomt vervelende problemen tijdens of na het onderzoek. Een goede en ethische omgang met data is op zich al waardevol en getuigt van goed wetenschap bedrijven. Datamanagement voorkomt bovendien reputatieschade, boetes of stopzetten van het onderzoek.

Datamanagementplan

In een datamanagementplan beschrijft u welke data tijdens het onderzoek worden verzameld, hoe u de data opslaat, beheert, beveiligt en wat er na afloop van het project met de data gebeurt. Ook legt u erin vast hoe persoonsgegevens worden verwerkt. Een datamanagementplan wordt steeds vaker vereist door consortiumpartners en voor subsidieaanvragen.

Met de invoering van de AVG zijn de rechten van betrokkenen uitgebreid. Zij hebben onder andere recht op inzage en vergetelheid. Door uw data op orde te hebben kunt u adequaat reageren op verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van betrokkenen.

Meer over datamanagement