Recently in UBL blogs

Concurrent computing

Schrik niet van de titel van deze blog! Ik leg in deze blog uit wat verstaan wordt onder concurrent computing: welk problemen ermee opgelost worden? Welke nieuwe problemen erdoor ontstaan (en hoe die

Doembladeren

Deze column verscheen eerder in de rubriek IP Lingo van het blad IP In mijn pogingen om deze rubriek zo actueel mogelijk te laten zijn, introduceer ik deze maand een woord dat tot vandaag nog

Uitfasering Classic Reports

Vanaf 31 maart 2021 zullen de Qualtrics Classic Reports worden uitgefaseerd. Vanaf die datum heeft u geen toegang meer tot uw Classic Reports. Wat moet u doen? Lees hier de instructies

Classic Reports Retirement

As from March, 31th 2021 Qualtrics will deprecate Classic Reports functionality. This means you will lose access to any report created with Classic Reports. The original survey data remain unaffected

Fleet

Onderstaande column verscheen eerder in de rubriek IP Lingo van het blad IP. Deze rubriek gaat over nieuwe woorden en begrippen in de informatiewereld. Tussen het moment van schrijven en de pu