1. Home
  2. Handleiding Universiteit Leiden Videoportal
  3. 6. Interactieve Video’s
  4. 360 Interactieve Video

360 Interactieve Video

Volg om een 360 Interactieve Video te maken de volgende stappen:

  • Ga naar het hoofdmenu en kies daar ‘My Interactive Videos’.

  • Selecteer de ‘edit’ knop (pen icoon) achter de interactieve video die je aan wilt passen (je vind dit menu aan de rechter kant van het scherm).

  • In het nieuw geopende ‘edit’ scherm voer je bij ‘Tags’ de ‘360’ tag toe.
    • Deze ‘360’ tag moet ook aanwezig zijn in elke losse 360 video voor het systeem om te herkennen dat het een 360 video is.

Your interactive video now supports 360 content!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?