1. Home
 2. Handleiding Universiteit Leiden Videoportal
 3. 10. Interactieve Video Quiz (IVQ)
 4. Een quiz maken

Een quiz maken

 • Klik op het toevoegmenu (‘ Add New’) rechtsboven aan de siteheader om de menuopties te zien.
 • Klik op ‘Video Quiz’ om een quiz te maken met een bestaand videobestand in je ‘My Media’.

 • Wacht tot het webpaginaonderdeel ‘Editor/ Media Selection’ is geladen.
 • Klik op het ‘Select’-knopje naast de video die jij wilt gebruiken om een quiz mee te maken.

 • Wacht tot het webpaginaonderdeel ‘Quiz Creator / Media Selection / Quiz Editor’ is geladen.
 • Druk op ‘Start’ om een nieuwe quiz te maken en wacht tot het venster is herladen.

 • Druk op de ‘Details’ tab.
 • Vul onder ‘Quiz Name’ een naam in voor de quiz.
 • Vul onder ‘Welcome Message’ een welkomsbericht voor de quizkandidaten in | NB: Indien u ervoor kiest geen welkomstbericht te tonen kunt u het vinkje voor ‘Show Welcome Page’ uitvinken.

 • Standaard staat de mogelijkheid om de vragenlijst te downloaden alvorens de test begint aangevinkt, zet deze uit als u dat niet wilt.
 • Ook de instructie om alle vragen te beantwoorden staat standaard aangevinkt. Zet deze uit als u dat niet wenst.

 • Klik op de ‘Score’ tab.
 • Kies tussen de opties ‘Do Not Show Scores’ en ‘Show Scores’ (‘Show Scores’ staat standaard geselecteerd).
 • Vink ‘Include Answers’ uit als u aan het einde van de quiz de correcte antwoorden niet wilt tonen.

 • Klik op de ‘Experience’ tab.
 • Vink ‘Allow Answers Change’ uit als u niet toe wilt staan dat men de antwoorden aan kunnen passen voordat de quiz wordt afgerond.
 • ‘Skip For Now’ staat standaard geselecteerd om gebruikers de mogelijkheid te geven de vraag op een later tijdstip te beantwoorden. Zet deze naar ‘Do not Allow Skip’ indien u dit niet wenst!

 • Om vragen aan de quiz toe te voegen allereerst een moment in de ‘timeline’ waarop de vraag getoond moet worden. Dit kunt u doen door de video af te laten spelen en te stoppen op het gewenste moment danwel door in de ‘timeline’ een moment te selecteren.

 • U kunt een vraag type kiezen door links of rechts van de uitgelichte type te klikken. Staat de juiste vorm uitgelicht (Multiple Choice, True/False of Reflection Point), klik dan op dit type om een vraag toe te kunnen voegen. | NB: Een Reflection Point is een moment waarop je de kijker vraagt naar wat zij hebben gezien.

 • In het vervolgscherm kunt u de vraag en de antwoorden toevoegen, bij ‘Multiple Choice’ kunt u meerdere incorrecte antwoorden toevoegen door op het + teken te drukken (max. 4 antwoorden inclusief het correcte antwoord). | NB: uiteraard is de ‘Reflection Point’ een uitzondering daar u hier geen vraag/antwoord systematiek achter zit.

 • Wanneer u klaar bent met het opstellen van de vraag drukt u op ‘Save’.

 • U kunt de vraag altijd aanpassen door in de timeline op het kubus icoon te drukken (en de timing van de vraag aanpassen door deze kubus over de ‘timeline’ te verplaatsen).

 • Herhaal de vorige stappen (het selecteren van een moment in de ‘timeline’ en het toevoegen van vragen om de quiz compleet te maken.
 • Wanneer u klaar bent met het opstellen van de quiz drukt u op ‘Done’ (rechts boven de video).
 • In het nieuwe venster kunt u kiezen om terug te gaan naar de media pagina (‘Go to Media Page’) of verder te gaan met het bewerken van de quiz (‘Edit Quiz’). | NB: de video die hier staat is niet de quiz. Deze kunt u vanuit de Media pagina werkend bekijken wanneer u klikt op ‘Go to Media Page’.

Bezoek de volgende sites voor meer informatie en instructies over interactieve videoquizzen van Kaltura:

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?