1. Home
 2. Handleiding Universiteit Leiden Videoportal
 3. 7. Captions maken
 4. Captions bewerken

Captions bewerken

Middels het bewerken kan je fouten corrigeren, de tijdsstempel (‘timestamp’) aanpassen alsmede sprekers (‘speakers’) toevoegen.

 • Automatische detectie van gesproken woord kan resulteren in fouten. Dit kan komen door het verkeerd uitspreken door de spreker, accenten of anderzijds. Het controleren en aanpassen van fouten is hierdoor een belangrijke stap in het maken van captions.
 • Timestamps worden automatisch aangemaakt en zijn verantwoordelijk voor wanneer een caption verschijnt en verdwijnt. Soms komt het voor dat de timing hiervan afwijkt dankzij geluiden in de achtergrond, muziek of anderzijds. Het controleren en aanpassen van de timestamps zorgt er dan ook voor dat de captions op de juiste tijd verschijnen.
 • Het toevoegen van sprekers (‘speakers’) wanneer er meer dan één spreker is zorgt ervoor dat een gesprek duidelijker is voor de lezer waardoor de context beter over komt.

We raden aan de video waar je de captions van aan wilt passen eerst eens door te kijken, dit heeft twee voordelen:

 • Allereerst zie je zodoende beter hoe het systeem werkt.
 • Daarnaast zal je wellicht al momenten kunnen zien waar er correcties benodigd zijn en deze onthouden of noteren.

Druk op de startknop in de miniatuur weergave rechts van de lijst met de captions.

 • Om een caption te bewerken druk je op het tekstvlak waar je de aanpassing wilt doen. Dit pauzeert de video (als deze af stond te spelen) en zet de video klaar op het start-moment van de caption.
  • Pas de tekst aan zodat deze overeenkomt met het gesproken woord in de video.
  • Klik op een plek buiten het tekstvlak van de caption die je aan het bewerken was om uit de caption editor te komen.
  • Controleer de timing van de caption.
   • Wanneer de timing niet overeenkomt klik je op een van de tiidstempels links van de caption om de start (linker veld) of eindtijd (rechter veld) van de caption te veranderen.
    • Het formaat voor de tijd is ’00:01:54,840′. Ofwel: Uren, Minuten, Seconden, Milliseconden. Dit geeft men ook wel eens weer als: HH:MM:SS,fff.
    • Het toevoegen van milliseconden is niet verplicht!
    • Wanneer je met het aanpassen van de timing een overlapping met een andere tijdstempel hebt dan zal dit zichtbaar worden gemaakt door het feit dat de overlappende tijdstempels in het geel worden afgebeeld (zie onder). Het is aan jou om te bepalen welke van de twee verzet moet worden zodat de captions het best bij het gesproken woord passen.

 • Wanneer een video meerdere sprekers bevat dan kan je de delen waarin een spreker aan het woord is als zodanig markeren door het selectievakje voor de bijbehorende captions in te drukken (zie voorbeeld hieronder).
  • Je kan zoveel selectievakjes indrukken als nodig om zodoende alles wat deze spreker heeft gezegd tegelijkertijd te kunnen markeren.

 • Wanneer je een of meer captions geselecteerd hebt kan je de spreker toevoegen door zijn/haar naam, titel of omschrijving in het tekstvlak te schrijven met de omschrijving ‘Add Speaker to selected items’ en daarna op ‘Add’ te drukken.

 • De naam van de spreker zal nu (tussen haken) aan alle geselecteerde velden worden toegevoegd (zie onder).
  • Je kan ook handmatig een spreker toevoegen door dit als volgt voor de tekst van een caption te typen: [naam].

Wanneer je klaar bent met alle benodigde bewerkingen druk je op ‘Save’ of wanneer je opnieuw wilt beginnen vanaf het laatst opgeslagen moment druk je op ‘Revert’.

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?