1. Home
  2. Handleiding Universiteit Leiden Videoportal
  3. 12. Kanaalinstellingen
  4. Members

Members

Gebruik de functies op het tabblad ‘Members’ om personen toegang te geven tot jouw kanaal. De vooraf gedefinieerde rollen hebben de volgende rechten:

  • Een ‘Manager’ mag alles wat een eigenaar mag
  • Een ‘Moderator’ mag video’s uploaden en video’s af- en goedkeuren
  • Een ‘Contributor’ mag video’s uploaden
  • Een ‘Member’ heeft toegang tot alle video’s van een kanaal maar kan niets toevoegen of veranderen
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?