1. Home
  2. Handleiding Universiteit Leiden Videoportal
  3. 12. Kanaalinstellingen
  4. Members

Members

Gebruik de functies op dit tabblad om personen toegang te geven tot jouw kanaal. De voorgedefinieerde rollen hebben de volgende rechten:

  • Een manager mag alles wat een eigenaar mag. | NB: Dus ook deleten!
  • Een moderator mag video’s uploaden en video’s af- en goedkeuren | NB: Dus ook zijn eigen video’s!
  • Een contributor mag video’s uploaden.
  • Een Member heeft toegang tot alle video’s van een kanaal maar kan niets toevoegen of veranderen.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?