Recently in UBL blogs

Privacykramp

(Eerder verschenen in IP- Vakblad voor informatiespecialisten 2019-6) “Ik weet maar één ding, en dat is dat  ik niets weet”. De AVG is inmiddels ruim een jaar van kracht, maar nog steeds h

Dear students and researchers

On this site we explain how to use Qualtrics survey software as a Leiden University student or researcher. You will also read how to protect the privacy of your respondents in the best ways. Please dr

Beste studenten en onderzoekers

Op deze site leggen we uit hoe u Qualtrics kunt gebruiken aan Universiteit Leiden. Ook leest u hoe u de privacy van uw respondenten zo goed mogelijk beschermt. De informatie op deze site wordt voortdu

De advertentiebibliotheek

      Verschenen in IP 2019/5

CaptureSpace no longer working!

CaptureSpace support has officially ended and will no longer publish to our server! We released Kaltura Capture last month as its replacement and urge everyone to switch over to this application.